004369911060985

Réges -régen élt egy öregember és a felesége, akik egy kis földterület megművelésével tartották fenn magukat.

shiro akita inu japán kutya japán mese

Életük nagyon boldog és békés volt, kivéve egy nagy bánatot, hogy nem volt gyermekük. Egyetlen háziállatuk egy Shiro nevű kutya volt, vele bántak úgy, mint ha a gyermekük lenne.Annyira szerették őt, hogy valahányszor valami jót ehettek, megtagadták maguktól, hogy Shiro -nak adják.

Shiro jelentése „fehér”, akit a színe miatt hívták így. Igazi japán kutya volt, és nagyon hasonlított egy kis farkasra.

akita inu japán mese

A nap legboldogabb órája mind az öreg, mind a kutyája számára az volt, amikor a férfi visszatért a szántóföldi munkájából, és miután befejezte szerény rizs- és zöldség vacsoráját, az ételből megmentett legjobb falatokat kiszedte a kutyusnak.

Shiro mindig várta a gazdáját és az estét. Az öreg ilyenkor azt mondta: „Áll, áll!” és Shiro felült, és csóválta a farkát, majd ura odaadta neki a finom falatokat.

Ennek a jó öreg házaspárnak a szomszédjában egy másik öregember és felesége lakott, akik gonoszak és kegyetlenek voltak, és akik minden erejükből gyűlölték jó szomszédaikat és Shiro kutyát.Amikor Shiro véletlenül belenézett a konyhájukba, rögtön megrúgták vagy hozzá vágtak valamit, néha meg is sebesítették.

Egy nap Shiro -t sokáig hallották ugatni a gazdája házának hátsó területén. Az öreg, gondolván, hogy talán néhány madár támadja meg a kukoricát, kisietett, hogy megnézze, mi a baj.Amint Shiro meglátta gazdáját, farkát csóválva szaladt vele, és kimonójának végét megragadva egy nagy yenokifa alá vonszolta. Itt nagyon szorgalmasan ásni kezdett a mancsaival, és örömében vakkantott. Az öreg, nem értette, mit jelent mindez, ezért zavartan nézett. De Shiro ugatott és ásott minden erejével.

Az öreg végre rádöbbent, hogy a kutya talán talált valamit a fa alatt.Vissza rohant a házhoz, elővette az ásót, és elkezdte ásni a talajt azon a helyen, ahol a kutya is.

Megdöbbent, amikor egy idő ásás után egy halom régi és értékes érmére bukkant. Minél mélyebbre ásott, annál több aranyat talált.Annyira elmerült az öreg a nagy munkában, hogy nem vette észre szomszédját, amint a bambusz sövényen keresztül őt bámulta.

Végre minden aranypénz ragyogva hevert a földön. Shiro büszkén ült, és szeretettel nézett a gazdájára, mintha azt mondaná: – Látod, bár csak egy kutya vagyok, a felém mutatott kedvességedet mégis tudom viszonozni.Az öreg befutott a házba, hogy hívja a feleségét, akivel együtt bevitték a házba a kincset. Így egy nap alatt meggazdagodott a szegény öreg.

Hálája a hűséges kutyának nem ismert határokat, jobban szerette és simogatta őt, mint valaha, ha ez egyáltalán lehetséges volt.

japán mese öregember aki a fákat virágba birította

Az öreg szomszédja, akit oda vonzott Shiro ugatása, irigy tanúja volt a kincs megtalálásának. Azon töprengett, hogy ő is szeretne egy nagy vagyont találni.Így néhány nappal később meglátogatta az öreget, és nagyon ünnepélyesen engedélyt kért Shiro kölcsönzésére egy rövid időre.Shiro mestere furcsállta kérését, mert nagyon jól tudta, hogy szomszédja nemcsak hogy nem szereti kedvenc kutyáját, hanem hogy soha nem mulasztotta el azt a lehetőséget, hogy megüsse vagy kínozza őt, amikor a kutya keresztezte az útját.

De az öreg túl jószívű volt ahhoz, hogy megtagadja szomszédját, ezért beleegyezett, hogy kölcsönadja a kutyát azzal a feltétellel, hogy nagyon kell vigyáznia rá.

A gonosz öregember mosollyal az arcán tért vissza otthonába, és elmondta a feleségének, hogy sikerült a ravasz szándéka.

Aztán fogta az ásót, és sietett a saját mezőjére, kényszerítve a nem akaró Shirót, hogy kövesse őt. Amint egy yenoki fához ért, fenyegetően azt mondta a kutyának:„Ha aranypénzek voltak a gazdád fája alatt, akkor az én fám alatt is aranypénzeknek kell lenniük. Meg kell találnod őket nekem! Hol vannak? Hol? Hol?”

Megfogta Shiro nyakát, a földhöz szorította a kutya fejét, így Shiro kaparászni és ásni kezdett, hogy kiszabaduljon a borzalmas öreg szorításából.Az öreg nagyon örült, amikor látta, hogy a kutya kaparni és ásni kezd, mert azt gondolta, hogy aranypénz fekszik a fa alatt. Eltolva Shirót eltolva ásni kezdett, de nem talált semmit.

Mégis tovább ásott, amikor kellemetlen szagot kezdett érezni és végül egy szemétdombra bukkant.Az öreget undor fogta el. Az undor érzetét rövidesen harag váltotta fel. Nem tudta elképzelni, hogy miért nem talált aranyat a fa alatt, hanem csak egy nagy kupac szemetet.

Ahelyett, hogy a saját mohóságát okolta volna csalódásáért, a szegény kutyát hibáztatta. Megragadta ásóját, és minden erejével megütötte Shirót, és a helyszínen megölte. Ezután bedobta a kutya testét a lyukba, amelyet ásott és beborította földdel. Aztán visszatért a házba, és senkinek, még a feleségének sem mondta el, mit tett.Több nap várakozás után, mivel Shiro kutya nem tért vissza, gazdája aggódni kezdett. Teltek a napok, és a jó öreg hiába várakozott.

Elment ezért a szomszédjához, és kérte, hogy adja vissza a kutyáját. A gonosz szomszéd minden szégyen és habozás nélkül azt válaszolta, hogy megölte Shirót rossz viselkedése miatt.A szörnyű hírre Shiro mestere keserves könnyekben tört ki, de túl szelíd volt ahhoz, hogy szemrehányást tegyen rossz szomszédjának.

Megtudva, hogy Shirót a yenoki fa alá temette a mezőn, megkérte az öreget, hogy adja oda neki a fát, emlékezve szegény kutyájára, Shiro -ra.A gonosz szomszéd nem utasíthatta el ezt az egyszerű kérést, ezért beleegyezett abba, hogy megadja az öregnek azt a fát, amely alá Shirot temette.

Shiro mestere ezután kivágta a fát, és hazavitte. A törzséből egy mozsárt készített. (Megjegyzés: Ez az „usu”, amiben a mochit készítették ahgyományosan)Ebbe a felesége tett egy kis rizst, és elkezdte ütni azzal a szándékkal, hogy ünnepi ételt, mochit készítsen kutyája, Shiro emlékére. Furcsa dolog történt! Felesége betette a rizst a mozsárba, és alig kezdte el verni, hogy elkészítse a süteményeket, a rizs fokozatosan növekedni kezdett, amíg az ötszöröse nem volt az eredeti mennyiségnek.

Olyan sok mochi termett ott, mint ha láthatatlan kezek ütnék és dolgoznának rajta.Amikor az öreg és felesége ezt meglátta, megértették, hogy ezt a jutalmat Shiro -tól a hűséges kutyájuktól kapják. Megkóstolták a mochit, és minden más ételnél finomabbnak találták.

Ettől kezdve soha nem aggódtak az étel miatt, mert a mozsárból készült mochi nem szűnt meg ellátni őket.

japán mochi készítés japán mesék, ételek

A mohó, gonosz szomszéd, amint meghallotta ezt az új szerencsét, irigységgel töltötte el, mint korábban.

Felkereste az öreget, és kérte, adja kölcsön egy rövid időre a csoda tévő mozsárt és közben úgy tett, mintha ő is szomorú lenne Shiro halála miatt. Azt mondta, hogy Shiro emlékere  Ő is szeretne mochit készíteni.

Az öreg nem akarta kölcsönadni kegyetlen szomszédjának a mozsárt, de túl kedves volt ahhoz, hogy visszautasítsa kérését. Az irígy férfi így haza vitte a mozsárt. Eltelt néhány nap, és Shiro mestere hiába várta, hogy vissza adja a mozsárt.

Elment, hogy vissza kérje tőle.  

A gonosz szomszédot a tűz mellett találta, aki éppen egy nagy tűz mellett ücsörgött, mellette fa darabok. A mozsár fa darabjai.Az öreg kérdésére a gonosz szomszéd gőgösen válaszolt:

– Azért jöttél, hogy vissza kérd a mozsárt? Darabokra törtem, és most tüzet rakok a fából, mert amikor süteményeket próbáltam beleverni, csak valami szörnyű illatú massza jött ki belőle. ”

A jó öreg azt mondta:„Nagyon sajnálom! Nagy kár, hogy nem kértél tőlem mochit. Annyit adtam volna neked, amennyit csak akarsz. Kérlek, add ide a habarcs hamvait, mert szeretném a kutyám emlékére megőrizni őket. ”

A szomszéd azonnal beleegyezett, és az öreg hazavitt egy hamuval teli kosarat.

Nem sokkal ezután az öreg véletlenül szét szórta a hamu egy részét a kertje fáinál. Csodálatos dolog történt!Késő ősz volt már és minden fa lehullasztotta leveleit. A hamu alig érte el az ágakat, a cseresznyefák, a szilvafák és minden más virágzó cserje virágba borult, így az öreg kertje hirtelen átalakult egy virágzó tavaszi kertté.

Az öreg öröme nem ismert határokat, és gondosan megőrizte a maradék hamut.Az öreg kertjének története messzi földre elterjedt, és távolról és közelről érkeztek az emberek, hogy megnézzék a csodálatos virágzó kert látványát.

japán mese sakura hanami

Egy nap, az öreg hallotta, hogy valaki kopogtat az ajtaján. A verandára ment, hogy megnézze, ki az.Meglepődött, amikor egy lovagot látott a verandán állni. A lovag azt mondta neki, hogy ő egy nagy daimyō küldötte.

Elmesélte, hogy a daimyō kertjének egyik kedvenc cseresznyefája hervadt el, és bár a szolgálatában mindenki megpróbált mindent, hogy újjá élesszék, semmi sem használt.A lovag nagyon sajnálta, amikor látta, milyen nagy fájdalmat okozott a daimyōnak kedvenc cseresznyefájának elvesztése. Ekkor hallották, hogy van egy öregember, aki el hervadt fákat képes kivirágoztatni.

A daimyō ezért elküldte őt, hogy megkérje az öreget, hogy jöjjön hozzá és segítsen a fáján.- És – tette hozzá a lovag – nagyon megköszönném, ha azonnal eljönne.

A jó öreg nagyon meglepődött a hallottakon, de tisztelettel követte a lovagot a nemesi palotába.

A daimyō, aki türelmetlenül várta az öreg érkezését, amint meglátta, azonnal megkérdezte tőle:- Te vagy az az öregember, aki még az évszakon kívül is képes virágba borítani az el hervadt fákat?

Az öreg meghajolt és így válaszolt:- Én vagyok az az öreg!

Aztán a daimyō azt mondta:- Azt a halott cseresznyefa szeretném, ha újra virágba borulna.

A daimyo, az őrzői és az udvar kísérői mind bementek a kertbe a cseresznyefához.Az öreg felhúzta kimonoját, és felmászott a fára és azt mondta: „Bocsáss meg”!

Elővette a magával hozott hamutartót, mindenki nagy érdeklődéssel figyelte a mozgását.Felmászott arra a helyre, ahol a fa két nagy ágra szakadt. Stabil állást keresett magának, leült, és szétszórta a hamut jobbra -balra az ágakra és gallyakra. Az elszáradt fa egyszerre virágba borult! A daimyōt túláradó öröm fogta el.Széttárta legyezőjét, és lehívta az öreget a fáról.

Ő maga adott az öregnek egy poharat, ami tele volt a legjobb szakéval, és sok ezüstöt, aranyat és sok más értékes dologgal jutalmazta.

A daimyō elrendelte, hogy ezentúl az öreg Hana-Saka-Jijii néven nevezze magát, vagy „Az öreg, aki virágba hozza a fákat”, és ezentúl mindenki ismerje fel őt ezen a néven, majd elküldte haza nagy megtiszteltetéssel.A gonosz szomszéd, mint korábban, hallott a jó öreg vagyonáról, és mindarról a szerencséről, ami érte. Nem tudta elfojtani a szívét elárasztó irigységet és féltékenységet.

Eszébe jutott, hogy kudarcot vallott az arany érmék megkeresésében, majd a varázslatos mochi elkészítésében. Úgy gondolta, hogy ezúttal bizonyára sikerrel kell járnia, ha utánozza az öregembert, aki az elszáradt fákat virágba hozta, egyszerűen hamut szórva rájuk.Ez lenne a legegyszerűbb feladat mind közül, gondolta.Így hát munkához látott, és összegyűjtötte a hamut, amely a csodálatos mozsár égése után a tűzhelyén maradt.

Aztán elindult abban a reményben, hogy talál valami nagyszerű embert, aki alkalmazni fogja őt, és hangosan felkiáltott, miközben ment:„Itt jön a csodálatos ember, aki az elpusztult fákat képes kivirágoztatni! Itt jön az öreg, aki virágba hozza a döglött fákat! ”

A palotájában lévő daimyō -hoz eljutott a híre.-Ez a Hana-Saka-Jijii. Nincs több dolgom ma, hívjátok ide és hadd próbálja ki újra a művészetét; örömmel tölt el ha látom, ahogy életet ad a fáknak. ”

A daimyō őrei behívták a daimyō udvarába a gonosz öreget, aki elégedettebb volt mint valaha.Amikor a daimyō meglátta, tudta, hogy ez nem az az öreg, aki korábban segített a fáján.

-Te vagy az az ember, akit Hana-Saka-Jijii-nek neveztem el?- kérdezte.Az irigy szomszéd hazugsággal válaszolt:

„Igen Uram!”

„Ez furcsa!” – mondta a daimyō. „Azt hittem, csak egy Hana-Saka-Jijii van a világon! Vannak tanítványai is? „

„Én vagyok az igazi Hana-Saka-Jijii. Aki korábban eljött hozzád, az én tanítványom volt! ” – válaszolta az öreg.- Akkor ügyesebbnek kell lenned, mint a másik. Próbáld ki, hadd lássam! ”

Az irigy szomszéd, a daimyō és udvara követésével, bementek a kertbe. Egy kiszáradt fához közeledve kivett egy marék hamut, amelyet magával vitt, és szétszórta a fára.Nemcsak hogy a fa nem virágzott ki, de még egy rügy sem volt látható az ágain.

A gonosz szomszéd azt gondolva, hogy nem használt fel elég hamut, vet még egy maroknyit és ismét megszórta a kiszáradt fát.De mindez hatástalan volt. Többszöri próbálkozás után a hamut a daimyō szemébe fújta a szél.

Ez nagyon feldühítette, és elrendelte az őröknek, hogy azonnal tartóztassák le a hamis Hana-Saka-Jijii-t, és helyezzék börtönbe a csalás miatt.Ebből a börtönből a gonosz öregember soha sem szabadult meg.

Így végre büntetést kapott minden gonosz tette miatt.

A jó öreg azonban az aranypénz kincsével, amelyet Shiro talált neki, és mindazokkal az aranyakkal és ezüstökkel, amelyeket daimyō adott neki, gazdag ember lett idős korában, és élt hosszú és boldog életet, akit mindenki szeretett és tisztelt.

Források:

Mese japánul: https://www.aozora.gr.jp/cards/000329/files/3391.html

Mese elmesélve japánul: https://www.yumearu-ehon.com/stories/3058/

Angol változat forrása:  Ozaki, Y.T. (1908). Japanese Fairy Tales. New York: A.L.Burt Company.

Figyelem: a mese egy nem hivatalos fordítás, ezért lehetnek apró tévedések benne.

képek: jogtiszta képek és

Kakuzō Fujiyama – このファイルは以下の画像から切り出されたものです: The Japanese Fairy Book.djvu, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38560733による

By Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60284