004369911060985

A bambusz karcsú szárával és finom leveleivel mélyen beépült a japán kultúrába. Ázsiában mindenütt jelenlévő számtalan hiedelmet, szimbólumot és elbűvölő mesét szült bambusz, ebben Japánban sincs hiány, de nézzünk picit jobban a mélyére.

1. Szerencse és harmónia Kínában

Kína szívében a bambusz nem pusztán növény, az erő, a jó szerencse és a jólét szimbóluma. A kínaiak a bambuszt a Feng Shui eszméivel társítják, hisz harmóniát és szerencsét hoz. Az ajándékban lévő bambuszszárak számának van jelentősége, mindegyik szám más-más áldást jelent, a szerelemtől a növekedésig. Úgy gondolják, hogy a bambuszlevelek elűzik a gonosz szellemeket, így a takarítási rituálék szerves részét képezik.

2. A bambusz rejtélye Nepálban és Indiában

Ezzel ellentétben Nepál és India bizonyos régióiban a bambusznak homályos híre van. Tabuk és tilalmak övezik a bambusz ültetését és betakarítását, olyan hiedelmek gyökerei, amelyek a terméketlenséggel és a halál Yamraj szellemével kapcsolják össze. A bangladesi falusiak bambuszt akasztanak a sírok fölé, hogy elűzzék a gonosz szellemeket, bemutatva ennek a látszólag mindenütt jelenlévő növénynek a változatos kulturális értelmezését.

3. Japán mítoszok: bambuszból való születés

Japánban gyakran bambuszligetek vannak a szentélyek és buddhista templomok közelében, amely szent akadályként szolgál a gonosz ellen. A japán folklór, köztük az időtlen „Kaguyahime meséje” varázslatos elbeszéléseket sző a bambuszligetek varázslatos eseményeiről. A bambusznak a Holddal való asszociációja és a főnixszel való mitikus kapcsolata tovább mélyíti ezt a misztikumot.

4. Délkelet-ázsiai bonyodalmak

Délkelet-Ázsiában a bambusz jelentősége változatos formákat ölt. A fiatalsághoz, a rugalmassághoz és a szeretethez kötődő növénytől a teremtés mítoszaiban betöltött szerepéig, ahol az emberiség a bambusz szárából emelkedik ki, a növény egyedülálló helyet foglal el. A Fülöp-szigetek bambuszligetei és a malajziai legendák összefonódnak a teremtésmítoszokkal, hangsúlyozva a sokoldalú növényvilághoz kapcsolódó kulturális gazdagságot.

5. DNS-kapcsolatok és haplocsoportok

A genetika birodalmába nyúlva, a legújabb DNS-kutatások összefüggést sugallanak a bambuszhoz kapcsolódó hiedelmek és az ősi népvándorlás között. A délkelet-ázsiai és andamáni populációkban jelenlévő C és D haplocsoport megfelel a bambuszligetekből való születés mítoszainak. Egyes kutatások például rámutatnak, hogy a tibetieknél és a japánoknál hasonló ősi géneket mutattak ki.  A bambuszerdők egyedi elterjedési mintája megfelel a babonák eredetének, utalva a genetika és a kulturális hiedelmek gazdag kölcsönhatására.

6. Bambusz: A konfuciánus erények szimbóluma

Japánban és Vietnamban is a bambuszt a „Tél három barátja” egyikeként tisztelik, amely a kemény körülmények között való kitartást testesíti meg. Az egyenesség és hasznosság konfuciánus erényei a bambuszhoz kapcsolódnak, kulturális hidat képezve Kelet-Ázsián.

A bambusz, melynek gyökerei a talajban vannak, és hajtásai az ég felé nyúlnak, különleges szerepe van, a kulturális bölcsesség, mítosz és szimbolika egyik megtestesítője.

Források:

Bamboo good luck symbols, charms, taboos and superstitions and fairytales from Japan and the rest of Asia

Bamboo as a valuable resource and its utilization in historical and modern-day China

https://en.wikipedia.org/wiki/Bamboo