004369911060985

Réges-régen, Niigata városában, Echizen tartományban élt egy férfi, akit Nagao Chōseinek hívtak.

Nagao egy orvos fia volt, és maga is orvos lett. Még gyermekkorában eljegyezték egy Ōtei nevű lánnyal, apja egyik barátjának lányával. Az esküvőt azután tervezték megtartani, hogy Nagao befejezte a tanulmányait. Ōtei azonban tizenöt évesen súlyos beteg lett. Elküldtek Nagaohoz, hogy búcsút vegyen tőle.

Amikor letérdelt az ágya mellett, azt mondta neki:

„Nagao-Sama, jegyesem, gyermekkorunktól fogva egymásnak ígértek minket; és ez év végén kellett volna összeházasodnunk. De most meg fogok halni; az istenek tudják, mi a legjobb nekünk. Ha még néhány évig élhetnék, továbbra is csak bajt és bánatot okoznék másoknak. Ezzel a törékeny testtel nem lehetnék jó feleség; nagyon önző kívánság lenne továbbra is így élni. Beletörődtem a halálba; és szeretném, ha megígérnéd, hogy nem fogsz szomorkodni… Emellett el akarom mondani, hogy szerintem még találkozunk.”…

– Valóban, még találkozunk – felelte Nagao komolyan. „És azon a Tiszta Földön nem fog fájni az elválás.”

– Nem, nem! halkan válaszolt: – Nem a Tiszta Földre gondoltam. Az a sorsunk, hogy újra találkozzunk ezen a világon.”

Nagao csodálkozva nézett rá, és látta, hogy mosolyog a csodálkozásán. Gyengéd, álmodozó hangján folytatta:

– Igen, úgy értem, ebben a világban – a saját jelenlegi életedben, Nagao-Sama… Feltéve, hogy valóban ezt kívánod. Csak ahhoz, hogy ez megtörténjen, újra lánynak kell születnem, és nővé kell válnom. Szóval várnod kellene rám. Tizenöt-tizenhat év: ez hosszú idő… de most még csak tizenkilenc éves vagy.”

Szerette volna megnyugtatni Ōteit haldokló pillanataiban, és gyengéden válaszolt:

„Téged várni, jegyesem, nem csupán öröm számomra, de a kötelességem is. Hét létezés idejére esküdtek vagyunk egymásnak.”

– Kételkedsz? – kérdezte Ōtei az arcát figyelve.

„Kedvesem – válaszolta –, kétlem, hogy megismerhetlek más testben, más néven – hacsak nem tudsz valami jelet adni.

– Ezt nem tudom megtenni – mondta. „Csak az istenek és Buddha tudják, hogyan és hol találkozunk újra. De abban biztos vagyok – nagyon-nagyon –, hogy ha nem vagy hajlandó befogadni, vissza fogok térni hozzád… Emlékezz ezekre a szavakra.”

Abbahagyta a beszédet; és a szeme lecsukódott, meghalt.

Nagao őszintén ragaszkodott Ōtei és a bánata mély volt. Készített egy halotti táblát, amelyre a zokumyō (neve) volt felírva; és a táblát a házi oltárába, a butsudanba helyezte. Minden nap áldozatokat tett eléje. Sokat gondolkodott azokon a különös dolgokon, amelyeket Ōtei mondott neki közvetlenül a halála előtt. Abban a reményben, hogy kedvére tesz a lelkének, ünnepélyes ígéretet írt, hogy feleségül veszi, ha valaha más testben visszatérhet hozzá. Ezt az írásos ígéretet pecsétjével pecsételte le, és a butsudanba helyezte Ōtei halotti táblája mellé.

Mivel azonban Nagao egyetlen fia volt, szükséges volt, hogy mihamarabb megházasodjon és utódokat nemzen. Hamarosan kénytelen volt engedni családja kívánságainak, és elfogadni az apja által választott feleséget. Házasságkötése után továbbra is felajánlásokat tett Ōtei  táblája elé; és soha nem mulasztotta el szeretettel emlékezni rá. De a lány képe fokozatosan elhalványult az emlékezetében, mint egy álom, amelyet nehéz felidézni. És teltek az évek.

Ezekben az években sok szerencsétlenség érte. Elvesztette szüleit, majd feleségét és egyetlen gyermekét. Egy nap aztán egyedül találta magát a világban. Elhagyta otthonát, és hosszú útra indult abban a reményben, hogy elfelejti bánatát.

Egy napon utazása során megérkezett Ikaóba, egy hegyi faluba, amely híres volt termálforrásairól és a környék gyönyörű tájáról. A falusi fogadóban, ahol megállt, egy fiatal lányt látott, akinek arcának első látására érezte, hogy a szíve úgy ugrál, ahogy még soha. Olyan furcsán hasonlított Ōteire, hogy megcsípte magát, hogy megbizonyosodjon arról, nem álmodik. Ahogy ment és jött, – tüzet és ételt hozott, vagy a vendég kamráját rendezte be -, minden hozzáállása és mozdulata felélénkítette benne annak a lánynak a kedves emlékét, akit ifjúkorában elvesztett. Beszélt hozzá; és lágy, tiszta hangon válaszolt, amelynek édessége más napok szomorúságát juttatta eszébe.

„Annyira úgy nézel ki, mint egy olyan személy, akit már régen ismertem, hogy megdöbbentem, amikor először beléptél ebbe a szobába. Bocsáss meg, hogy megkérdezem, mi a szülőhelyed, és mi a neved?”- kérdezte a fiatal lányt.

A lány ezt válaszolta:

„A nevem Ōtei; és te vagy Nagao Chōsei Echigoból, megígért férjem. Tizenhét évvel ezelőtt meghaltam Niigatában: akkor írásban ígéretet tettél, hogy feleségül vesze, ha valaha is nő testében térhetek vissza erre a világra; – és ezt az írásos ígéretet pecséttel megpecsételted, és elhelyezted a ház oltárodba. Ezért visszajöttem…”

Ahogy kimondta ezeket az utolsó szavakat, eszméletlenül esett össze.

Nagao feleségül vette; és a házasság boldog volt. Ōtei később nem emlékezett arra, amit akkor Ikaóban mondott Nagaonak. Sőt, semmire sem emlékezett korábbi létezéséből. Az egykori születés emléke, amely titokzatosan fellángolt a találkozás pillanatában, ismét elhomályosult, és feledésbe került.

Forrás:

Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things By Lafcadio Hearn (1904)

Itt tudsz japán termékeket vásárolni ↗

Ha japán terméket szeretnél, itt tudod beszerezni

SEO és marketing felelős↗

Lapj kapcsolatba a blog készítőjével

ArigatoApartman

Ismerd meg a japán stílusú apartmant Balatonakarattyán