004369911060985

Kai ryū, a tenger sárkánykirálya

A Hiuai volt az Istenek Földjének (Japán) tizennegyedik császára. Feleségét, a császárnőt Jingūnak hívták. Bölcs és diszkrét hölgy volt, és segített férjének az ország irányításában. Amikor a déli Kyūshū szigeten nagy lázadás tört ki, a mikádó seregével a lázadók ellen vonult. A császárné vele ment, és a táborban lakott. Egy éjszaka, amikor aludt a sátrában, azt álmodta, hogy egy mennyei lény jelent meg neki, és egy csodálatos nyugati országról mesélt neki, tele arannyal, ezüsttel, ékszerekkel, selyemmel és drágakövekkel. A mennyei hírnök azt mondta neki, ha megszállja ezt az országot, sikerrel jár, és annak minden zsákmánya az övé lesz.

– Hódítsd meg Koreát! – mondta a sugárzó lény, miközben elúszott egy lila felhőn.

Reggel a császárné elmesélte férjének álmát, és azt tanácsolta neki, induljon el, hogy megszállja a gazdag földet. A császár nem figyelt rá és nem akart harca vonulni egy ismeretlen ország ellen. Felmászott egy magas hegyre és nyugatra, a messze a lenyugvó nap felé tekintett, de nem látott ott földet, még hegycsúcsokat sem. Így hát, mivel azt hitte, hogy ebben az irányban nincs ország, leereszkedett a hegyről, és dühösen megtagadta, hogy elinduljon az expedícióra. Röviddel ezután, a lázadókkal vívott csatában a császárt egy nyíllal meglőtték, életét vesztette.

Tábornokai és kapitányai ezután kinyilvánították hűségüket a császárnéhoz, mint Japán egyedüli uralkodójához. Most a hatalom birtokában elhatározta, hogy végrehajtja merész tervét, hogy megszállja Koreát. Össze hívta a kamikat a hegyekről, folyókról és síkságokról, hogy tanácsot és segítséget kérjen tőlük. Mindenki hallgatott a hívására és eljött. A hegyek kamija fát és vasat adott neki hajóihoz; a mezők kamija rizst és gabonát mutatott be élelmiszerként a legénységnek; a füvek kamija kendert adott neki kötélnek; és a szelek kamija megígérte, hogy kinyitja a táskáját, és kiengedi a szellőt, hogy megtöltse vitorláit Korea felé. Mindenki jött, kivéve Isora, a tenger partjának kamija. A császárnő ismét magához szólította, és egész éjszaka a parton ült és várt fáklyákkal, és felszólította, hogy jelenjen meg.

Nos, Isora lusta fickó volt, mindig lompos és rosszul öltözött, és amikor végre megérkezett, ahelyett, hogy pompás köntösben jelent volna meg, egyenesen a tenger fenekéből emelkedett ki, sárral és nyálkával, kagylókkal, tengeri algával borítva. Morcosan megkérdezte, mit akar a császárné.

– Menj le Ryūgū-ba, és könyörögj őfelségének, Kai ryū Ō -nak, a tenger alatti világ sárkánykirályának, hogy adja át nekem az árapály két ékkövét – mondta a császárnő.

A tenger alatti világ sárkánykirályának palotájának kincsei között két ékszer is volt, amelyek csodálatos hatalmat gyakoroltak az árapály felett. Körülbelül akkorák voltak, mint az alma, de kajszibarack alakúak, három karikával a tetejük közelében. Úgy tűnt, hogy kristályból készültek, csillogtak, és káprázatos sugarakat bocsátottak ki, mint a tűz. Valóban, úgy tűnt, hogy úgy ragyogtak, mint a sárkány szemei, vagy a kardkovács izzó acélja. Az egyiket az árvíz ékszerének, a másikat az árapály ékszerének hívták. Bárki is birtokolta őket, az ő szavára azonnal felemelkedett vagy leesett az árapály, hogy megjelenjen a szárazföld, vagy a tenger elborítsa azt, egy szempillantás alatt.

Isora nagy csobbanással eltűnt és leúszott Ryūgūba, a sárkány király tengeri birodalmába és azonnal felkereste Kai ryū Ō-t. A császárné nevében könyörgött a két árapály-ékszerért.

A Sárkánykirály beleegyezett, és elővette ládájukból a lángoló gömböket, egy hatalmas kagylóra helyezte őket, és átadta Isora-nak, aki elhozta az ékszereket Jingūnak.

A császárné most már felkészíthette flottáját a koreai invázióra. Háromezer bárkát építettek és bocsátottak vízre, és két öreg kamit tettek admirálissá, hosszú, ősz hajjal és ráncos arccal. A nevük: Suwa Daimyō Jin és Sumiyoshi Daimyō Jin, a kami, aki az öreg fenyőfa alatt él Takasagóban, és vezeti a házassági szertartásokat.

A flotta a holdnaptár tizedik hónapjában hajózott ki. Hizen dombjai hamarosan süllyedni kezdtek a horizont alá, de alighogy eltűntek a szárazföld látóköréből, nagy vihar támadt. A hajók hánykolódtak, ütni kezdték egymást, mint a bikák, és úgy tűnt, a flottát visszaszorítják. Ekkor Kai ryū Ō hatalmas tengeri szörnyeket és hatalmas halakat küldött, amelyek fent tartották a hajókat, és hatalmas orrukkal előretolták azokat. A shachihoko, vagyis a sárkányhalak szájukba vették a hajó köteleit, és addig vontatták őket előre, amíg a vihar el nem vonult, és az óceán el nem csendesedett. Aztán lemerültek a tengerbe és eltűntek.

Korea hegyei most elöttük magasodtak. A part mentén összegyűlt a koreai hadsereg. Háromszög alakú, rojtos, sárkányokkal feliratozott zászlóik lobogtak a szellőben. Amint őrszemei megpillantották a japán flottát, a jelet adtak, és a koreai hadi gályák sora kivonult, hogy megtámadja a japánokat.

A császárné kihelyezte íjászait a hajók orrába, és várta az ellenség közeledését. Amikor néhány száz kardhosszon belül voltak, kivette övéből az árapály ékszert, és a tengerbe dobta a villogó drágakövet. Egy pillanatig lángolt a levegőben, de alighogy megérintette a vizet, az óceán azonnal kivonult a koreai hajók alól, és azok a szárazon rekedtek. A koreaiak azt hitték, hogy szökőár van, és hogy a japán hajók is tehetetlenek az aljzatban. Kiugrottak a gályáikból, átrohantak a homokon, és támadásba lendültek. Kivont karddal, heves csatakiáltással borzalmas volt a tekintetük. Amikor a nyilak hatótávolságán belül voltak, a japán íjászok háromágú nyílvessző áradattal árasztották el a koreai hadsereget.

A harcosok, akiket megkímélt a nyíl, rendíthetetlenül rohantak tovább, mígnem a japán hajók közelébe értek. Ekkor a császárné kivette az árvíz ékszerét és a tengerbe dobta. Az óceán egy szempillantás alatt felgördült egy magas hullámmá, és elnyelte a koreai hadsereget. Csak néhányan maradtak életben az ezrekből. A harcosok vaspáncéljukban holtan süllyedtek el a hömpölygő hullámokban, akiket aztán rönkként dobták a partra a hullámok. A japán hadsereg épségben partra szállt, és könnyedén meghódította az országot. Korea királya megadta magát, és a császárnénak adta selyembáláit, ékszereit, tükreit, könyveit, képeket, köntöseit, tigrisbőreit, valamint arany- és ezüstkincseit. A zsákmányt nyolcvan hajóra rakták, és a japán hadsereg diadallal tért vissza szülőhazájába.

Kai ryū, a tenger sárkánykirálya
Kai ryū, a tenger sárkánykirálya

Nem sokkal Jingū császárnő Korea felett aratott győzelme után a császárnőnek fia született, akit Ōjinnak neveztek el. Ő volt az egyik legszebb gyermek, aki valaha császári anyától született, és a legenda szerint már csecsemő korában is nagyon bölcs és jóságos volt. Nagy kedvence volt Takenouchinak, a császárné miniszterelnökének. Ahogy nőtt, tele volt a Yamato Damashii-val, vagyis a legyőzhetetlen Japán szellemével.

Ez a Takenouchi egy nagyon tiszteletreméltó öregember volt, akiről azt mondták, hogy háromszázhatvan éves. Öt mikádónak volt tanácsadója élete során. Nagyon magas volt, és egyenes, mint a nyílvessző. A háborúban tábornokként, békében polgári tisztként szolgált. Emiatt hosszú szatén és damaszt udvari ruhája alatt mindig páncélt viselt. Hordta a medvebőr cipőt és a tigrisbőr hüvelyt, ami a tábornok rangjelvénye volt, valamint a magas sapkát és az övről függő hosszú rojtos pántot, amely az udvari nemest jellemezte. Bajusza volt, és hosszú szakáll omlott a mellére, mint egy vízesés. Olyan fehér, mint a hó az Ibuki-hegy fenyőfáinak ágain.

A császárné, valamint Takenouchi azt kívánta a birodalmi csecsemőnek, Ōjinnak, hogy éljen sokáig, legyen bölcs és hatalmas, váljon hatalmas harcossá, legyen sebezhetetlen a csatában, és uralkodjon az árapály és az óceán felett, ahogy egykor anyja. Ehhez azonban ismét el kellett kérnie a sárkánykirálytól az árapály két égkövét.

Takenouchi tehát a vállára vette a csecsemő Ōjint, felszállt a császári hadibárkára, amelynek vitorlái aranyhímzett selyemből voltak, és megparancsolta evezőseinek, hogy hajózzanak ki a tengerre. Aztán egyenesen a fedélzeten állva felszólította Kai ryū Ō-t, hogy jöjjön ki a mélyből, és adja vissza az ékszert Ōjinnak.

Eleinte semmi jel nem volt a hullámokon. A zöld tenger üvegesen feküdt a napfényben, és a hullámok ütemesen csapkodtak a csónak oldalán. Takenouchi még mindig figyelmesen hallgatott, és áhítattal várt. Amikor messzire lenézett a szikrázó hullámok alá, egy sárkány fejét és tüzes szemeit látta felfelé emelkedni. Jobb kezével ösztönösen megragadta a köntösét, és szorosan a vállán tartotta Ojint.

A víz megnyílt és egy élő sárkány bukkant fel tüzes szemekkel, hosszú, villámló bajusszal, csillogó zöld pikkelyekkel, felborzolva, borzalmasan felálló tüskékkel. Elülső mancsain vörös tűzsugarakból görbültek karmai. Iszonyatos, fennséges és szigorú arckifejezéssel, kissé vonakodva ereszkedett le. Ezután egy hatalmas kagyló bukkant fel, amelyben a mélytenger mélyéről származó ritka gyöngyszemek, mint egy ágyra helyezett párnán csillogott, lángolt és villant az árapály két ékköve.

Ekkor a Sárkánykirály megszólalt:

„Gyorsan, vedd ezt a kagylót, nem maradhatok sokáig a halandók felső világában. Ezekkel ruházom fel az isteni ország mikádóinak mennyei vonalának császári fejedelmét. Ő sebezhetetlen lesz a csatában. Sokáig fog élni. Neki adok hatalmat a tengeren és a szárazföldön. Ennek a dagály-ékszer legyen a jele.”

Alig hangzottak el ezek a szavak, amikor a Sárkánykirály hatalmas csobbanással eltűnt. Takenouchi mereven, de lélegzet-visszafojtva állt az evezősök tömege között, akik a csónak fenekén kuporodva nem merték felemelni az orrukat, vártak egy pillanatig, majd kiadták a parancsot, hogy fordítsák az orrát a partra.

Ōjin felnőtt és nagy harcos lett, legyőzhetetlen a csatában és hatalmas a békében.

Forrás:

KWAIDAN: Stories and Studies of Strange Things, Lafcadio Hearn (1904) mese alapján

Itt tudsz japán termékeket vásárolni ↗

Ha japán terméket szeretnél, itt tudod beszerezni

SEO és marketing felelős↗

Lapj kapcsolatba a blog készítőjével

ArigatoApartman

Ismerd meg a japán stílusú apartmant Balatonakarattyán

error: Content is protected !!