004369911060985

Az Amanojaku ((天邪鬼) az egyik legszörnyűbb japán démon, egyfajta Oni. Általában egy kis démon formáját ölti, amely megtéveszti és arra csábítja az embereket, hogy szívük legmélyebb, perverz és sötét vágyaikat végra hajtsák.

Úgy gondolják, hogy ez a démon felelős azért, hogy rávegye az embereket rablások, gyilkosságok és egyéb gonoszságok elkövetésére.

Az ókori japán mitológiában az Amanojaku legnépszerűbb elismerése a „dinnye hercegnője” legendában található, amelyben azt mondják, hogy egy idős házaspár talált egy dinnyéből született kislányt. Úgy döntenek, hogy gondoskodjanak róla és sajátjukként nevelik.

Egy napon az idős házaspár elhagyja a várost, de előtte figyelmeztették kislányukat, hogy ne nyisson ajtót senkinek. Amanojaku értesül erről, ezért úgy dönt, elmegy és meglátogatja.

Kopogtat az ajtón, és addig addig győzködi mindenféle mesével a leányt, amíg egy résnyire kinyitja az ajtót. Amanojaku kihasználja ezt a nyílást, és ráront a fiatal nőre, hogy felfalja. De ez nem volt elegendő számára. A perverz Amanojaku úgy dönt, hogy a lány lenyúzott bőrével megtréfálja az idősebbeket, elhiteti velük, hogy még él.

Amikor az idősek szembesülnek vele, a helyi lakosokkal együtt üldözőbe veszik a szörnyű démont, majd halálra kövezik.

Mi is valójában Amanojaku?

Három karakter alkotja: ama (天) mennyei, ja (邪) gonosz, igazságtalanság vagy helytelen, a ku (鬼) pedig az oni/ démon karaktere.

A következő módon találtam róla magyarázatot:

  • Egy, egy perverz vagy ellentmondó ember
  • Egy démon a templomi védőszobrok lába alatt.
  • Egy ellenséges démon a japán folklórban.

Mint kiderült, az Amanojaku használatos beszédben (bár én még élő szóban nem hallottam) és perverz emberre utalnak, ha használják. Továbbá olyan emberre, aki szándékosan ellentmond nekünk azért, hogy felbosszantson.

Démonként- a buddhista panteonban négy mennyei király van. Shitennō-nak (四天王) hívják őket és szobraikkal gyakran találkozhatsz templomokban Japánban. A Shitennōk dühösnek tűnnek, ahogy felemelik kardjukat és a lándzsáikat, nehéz páncélt viselnek, és előfordulhat, hogy élénk színű arcuk van. Ha megnézzük a szobrok lábait, gyakran egy teremtményen taposnak, ez az Amanojaku.

Emellet, a templomépületek eresze alatt, vagy vízzel teli mosakodó medence négy sarka alatt is fel lehet fedezni néha. Ha a templomi szobrokon látunk egy félelmetes lényt, amire valamilyen nagy tárgyat helyeznek, akkor gyanakodhatunk, hogy Amanojakut látunk.

Az Amanojakuról azt mondják, hogy gonosz kis lények, akik a szívedbe látnak, de nem csak arra késztethetnek, hogy leggonoszabb vágyaid szerint cselekedj, valószínűleg ezért használják ezt a kifejezést olyan személyre, aki ellentmondásos vagy ellentmondásos. ellenkezőleg, szinte rosszindulatból.

Az Amanojaku eredete

Két kis démonként ábrázolják eredetileg, amelyeket Tentōkinak (天燈鬼) neveznek, ami az Égi Lámpadémon, vagy Ryūtōki (龍燈鬼), azaz Sárkánylámpa Démon.

A mítosz szerint gonosz Amanojakukként indultak, és átmentek az időn, amikor a négy király, a Shitennōk újra és újra és újra megtaposták őket, úgyhogy végül megtértek, meglátták tévedéseiket és jók lettek. Most lámpásokat hordoznak, és fényt kínálnak, hogy megvilágítsák Buddha útját, hogy taníthasson és terjeszthesse a hitet. Ha japán buddhista templomban járunk, érdemes megnézni, látjuk-e ezt a két démon szobrot lámpással a kezében és a fején.

Amanojaku megjelenik e a japán folklórban az Urikohime (瓜子姫), vagy a dinnyehercegnő című mesében. Ez egy olyan mese, amelyet egész Japánban elmeséltek, és nagyon sok változata van.

Ez egy változat a sok közül.

Urikohime, A dinnyehercegnő és a mennyei démon

Réges-régen Japánban élt egy öregember és egy öregasszony. Életük egyszerű és többnyire jó volt. De valami hiányzott belőle. Egyetlen dolog, ami attól kezdve, hogy ötven évvel azelőtt összeházasodtak, olyan árnyékot vetett nyugodt életükre, amely az idő múlásával egyre sötétebb és nehezebb lett: egy gyermek. Mindig is szerettek volna gyereket. Valaki, akit imádni és szeretni tudnak, akit figyelni kell a növekedése során és feltétel nélkül szeretni. Az idő már régen eltelt, hogy sajátjuk lehessen, így a legtöbb éjszakát kis nádfedeles otthonuk padlóján ücsörögve töltötték, közöttük pattogó tűz halkan siratta a sorsukat.

A pár szomorúsága egyre nagyobb lett. Nem lehet tudni hogyan, de ez a nagy szomorúság más embert formált belőlük.

Egy nap arra ébredtek, hogy madárcsicsergést hallottak az ablakon kívül, és meg voltak győződve arról, hogy ez egy gyermek nevető hangja. Ekkor kezdték el magukhoz csalogatva gyűjteni a madarakat. Az öreg minden reggel korán elment, hogy az erdőben madarakat fogjon be, míg felesége otthon ült, és bonyolult ketreceket szőtt, hogy abba behelyezze a szebbél szebb madarakat. Mindenféle madár csicsergése töltötte meg otthonukat. Az idő múlásával minden falat bambuszból készített ketrecek szegélyeztek, a mennyezettől a padlóig egymásra rakva. A házat körülvevő szarufákról és ereszekről is ketrecek lógtak lógtak.

Az öreg és az öregasszony nagyon sokat törődött a madarakkal, és amennyire csak lehetett, szerették őket. Úgy tettek, mintha a saját gyermekeik lennének. Mégis tudták, ezeke az érzések nem pótolják egy igazi gyermek adta öröm érzéseit.

Egy reggel, az öreg valamiért vonakodva húzta be hálóit az erdőbe, miközben felesége szünetet tartott a ketrecfonásban, és lecipelte kopott ruháikat a folyóhoz mosni. Egy kis idő után valami zajt hallott. Ahogy felnézett egy hatalmas dinnyét látott, amely épp a folyón úszott lefelé.

Begázolt a folyóba, és felemelte a gyümölcsöt a vízből. „Milyen finom dinnye! Hazaviszem.” Az öregasszony izgalmában otthagyta a szennyest és a súrolókövét, és a dinnyével a karjában visszament az otthonába.

Amikor férje visszatért, megjegyezte: „Micsoda finom dinnye! Nyissuk fel, és együnk.”

Az idős férfi éppen fel akarta vágni a gyümölcsöt, amikor az magától felszakadt, és egy baba csúszott ki belőle.

Az öregasszony kis híján elájult az örömtől. Összecsapta a kezét, és felkiáltott: „Egy kislány! Az istenek egy kislánnyal áldottak meg minket!”

Az öreg szorosan megölelte a feleségét, kitörölt egy könnycseppet a szeméből, és így szólt: „Nevezzük dinnyehercegnőnek!”

Ez csodálatos név volt. A pár felnevelte a lányt. Imádták, rajongtak érte, és feltétel nélkül szerették. Boldogabbak voltak, mint valaha.

Hamarosan azonban valami furcsaságot észleltek édes kis dinnyehercegnőjükön. Elgondolkodtató ütemben nőtt, életének minden hónapja valós időben egy évnek felelt meg. Tizenkét hónap után úgy nézett ki és úgy viselkedett, mint egy tizenkét éves gyerek. De az idős házaspár hálás volt a jelenlétéért, és nem vonták kétségbe a gyors növekedés okát.

A lány nagyon szerette a madarakat, testvéreinek nevezte őket és ügy is viselkedett velük.

Első születésnapja után összeállított egy szövőszéket, és elkezdett szőni, összegyűjtve a napközben csicsergő madarak lehullott tollait és pelyhét. Nappalait és éjszakáit a szövőszéknél töltötte, és a legpuhább és legszebb anyagokat szőttea madártollak pompás színeiben.

A lány egy évig folytatta, gondozta a madarakat, szőtte az anyagot, és közben nagyon boldoggá tette a szüleit. Az idős házaspár most a tűz közelében húzódva töltötte éjszakáit, hallgatva a szövőszék hangját, áldva szerencséjüket, hogy megajándékozták ezzel a csodálatos kislánnyal.

A dinnyehercegnő második születésnapján huszonnégy évesnek felelt meg, és gyönyörű fiatal nővé érett. Az idős házaspár már érezte a korát, és aggódni kezdett, hogy mi lesz drága lányukkal, ha átkerülnek a buddhista paradicsomba.

„Igazságtalan tőlünk, hogy itt tartjuk” – mondta az öregasszony egy este férjének. „Azt akarom, ami a legjobb a lányunknak. Talán a boldogsága ezeken a falakon kívül rejlik. De a dinnyehercegnő semmit sem tudott a külvilágról. Nem tudta, milyen borzalmak rejlenek az erdőkben, a barlangokban, a gonosz emberek szívében.

Igaz, a dinnyehercegnő csak két éve élt ezen a földön, és az idős házaspár olyan gondosan védte, hogy nagyon kevés tapasztalata volt a külvilágról, mégis van rá esély, hogy megtalálják a számára tökéletes férfit, aki megvédi és ugyanúgy szereti, mint ők.

Nem tartott sokáig, hogy elterjedjen híre. Sok udvarló érkezett hozzájuk, akiknek rátermettségét alaposan megvizsgálták. Végül egy férfire esett a választásuk. Jó ember volt, erős és bátor, rizsföldjei voltak és sok pénze. Nyugodt természete és jó szíve volt. Még az anyósa is tisztességes embernek tűnt, ami nem elhanyagolható. Ez a férfi biztosan biztonságos és boldog életet adna dinnyehercegnőjüknek. Így mellette döntöttek.

Ezért egy nap úgy döntöttek, hogy bemennek a városba a kis megtakarításaikkal, és megvásárolták dinnyehercegnő hozományát. Az út hosszú volt, ezért az éjszakát a városban kellett tölteniük. Ez volt az első alkalom, hogy sötétedés után magára hagyták a fiatal lányt. Aggódtak és féltek, de nem volt más választásuk. Az öreg elmagyarázta a helyzetet, és a lány láthatóan megértette, hogy az éjszaka sok veszedelmet rejthet magában.

Azon a napon, amikor elmentek, az öreg azt mondta: „Dinnyehercegnő, miután bezártuk ezt az ajtót, ne nyisd ki senkinek. Szörnyű lények lapulnak a közeli erdőben, akik árthatnak nektek. A közelben lakik egy Amanojaku. Nem léphet be, ha nem engeded meg neki. Tartsd zárva az ajtókat és az ablakokat. Nem kell kimenned semmiért sem. Holnap visszatérünk a hozományoddal, és mi magunk nyitjuk ki az ajtót.”

Ezzel homlokon csókolták lányukat, becsúsztatták a papírajtót, és útnak indultak.

Késő este a dinnyehercegnő megelégedett azzal, hogy tovább dolgozzon a szövőszéken. A madarak csipogásának megnyugtató hangja és a tűz ropogása ellazította a fáradt hercegnőt.

Letakarta a ketreceket csinos ruháival, és visszaült volna dolgozni, amikor kopogást hallott.

„Dinnyehercegnő, dinnyehercegnő, kérlek, nyisd ki az ajtót, hogy játszhassunk egymással.”

„Nem engedhetek be senkit. Senki sincs itthon.”

„Dinnyehercegnő, dinnyehercegnő, csak nyisd ki egy kicsit az ajtót.”

De a hercegnő vonakodva válaszolt: „Vannak dolgok az erdőben, amelyek árthatnak nekem.”

„Dinnyehercegnő, dinnyehercegnő, csak játszani akarok veled. Miért nem nyitod ki egy résnyire az ajtót? Egy köröm szélessége is megtenné.”

A dinnyehercegnő elgondolkodott ezen. A lány felkelt a szövőszékről, és megtette, amit kértek tőle. Résnyire kinyitotta az ajtót. De amint megtette, egyetlen, hosszú karom csúszott át a résen, és olyan erősen kitárta az ajtót, hogy az összetört. Egy csúnya, borzalmasnak tűnő lény, egy Amanojaku ugrott be a szobába.

A dinnyehercegnő a földre rogyott. Még soha nem látott ilyen szörnyűséget. A szörnyeteg ott állt, óriási teste a ketrecekkel szegélyezett mennyezet alatt görnyedt. A madarak, akik nem látták, mi történik, rikoltoztak és röpködtek, takarókkal borított ketreceik szürke és barna szellemeknek tűntek a szobában.

Az Amanojaku olyan közel hajolt hozzá, hogy egyenesen felnézett, fogakkal teli rothadó lehelete belengte a szobát. A nyál végigfutott a vadállat állán és a lábán. A lény felnevetett.

A dinnyehercegnő ledermedt. A lény bőre mély vörös színű volt. Bőre az erdő, a rothadó fenyőtűk illatát és az apja által néha hazahozott madarak pézsmaszagát árasztotta. A fenevad megszólalt, kizökkentve a gondolataiból. „Játsszunk. Játsszunk, aztán megeszlek.”

– Nem akarok játszani. Érzékei visszatérnek hozzá, és ráébredt, milyen veszély fenyegeti.

– Akkor csak megeszelek. Az Amanojaku szélesebbre nyitotta a száját, és nyelvét végigsimította a felső fogsoron. A dinnyehercegnő felsikoltott, és megborzongott. A körülötte lévő madarak visszhangozták félelmét, és hangosabban sikoltoztak.

A lány hátrálni kezdett, amíg nekiütközött annak a fahasábnak, amelyet apja néha asztalként használt. Az Amanojaku ismét felkacagott. A dinnyehercegnő hátra nyúlt, és megtalálta annak a henteskésnek a nyelét, amelyet apja mindig ott tartott.

„Te buta gyermek. Egy ilyen penge nem bánthat engem.” A vadállat ezután megragadta a lábánál, és felemelte úgy, hogy a lány ott lógott előtte.

A penge a szörny vállát találta el, de baja nem esett.

Az Amanojaku még szélesebbre nyitotta a száját, mint korábban.

Ekkor a lány megforgatta a kést, nem a fenevadra, hanem a ketrecekre célzott. A penge újra és újra átvágta a ruhát és a vékony bambuszbordákból kiszabadította a madarakat. Üvöltöttek és rikoltoztak, és megtámadták az Amanojakut. Egyesek a szájába repülnek, tépve a nyelvét, míg mások a szemét csípték.

A szörnyeteg a földre ejtette a dinnyehercegnőt, és két kézzel ütni kezdte a madarakat, miközben visszavonult. A megvakult és pánikba esett szörnyeteg nem látta a pince bejáratát, ami szintén tele volt a dühös madarakkal. Az Amanojaku beesett a pincébe, és közben újabb ketreceket tört fel. A madarak mind nekiestek.

Másnap reggel, amikor a dinnyehercegnő szülei visszatértek a leendő férje családjának felajánlott hozományokkal, a lányt a szövőszéknél lévő szobában találták meg. Az összes madarat kiszabadította, akik csendben ültek vagy pihentek a ház körül.

„Itthon vagyunk!” kiáltott az anyja, megkönnyebbülten, amikor látta, hogy a lány jól van.

„Ó, egész éjjel dolgoztál?” mondta az öregasszony, és észrevette a ruhakupacot maga mellett. Örülünk, hogy biztonságban vagy.

„Igen, teljesen biztonságban vagyok. De nem akarok hozzámenni ehhez a férfihoz, akit nekem találtatok. Inkább itt maradok a családommal, akik szeretnek és rajonganak érte. Inkább szőnék gyönyörű ruhákat, hogy eladjam a városban, hogy soha többé ne kelljen nélkülöznünk.”

Az öregasszony pillantást váltott férjével, és elmosolyodott. Ezután közelebbről megnézte az új szövetdarabokat.

„Ó!” kiáltott fel az öregasszony – „Nézd meg ezt a gyönyörű, új ruhát, amit szőttél. Még soha nem láttam ilyen gyönyörű színt, ilyen mély és gyönyörű vöröset.”

Meghúzta az anyagot, majd a vállára terítette!

Források:

https://villains.fandom.com/wiki/Amanojaku

https://uncannyjapan.com/podcast/the-heavenly-demon-amanojaku-bedtime-story/

Amanojaku

Itt tudsz japán termékeket vásárolni ↗

Ha japán terméket szeretnél, itt tudod beszerezni

SEO és marketing felelős↗

Lapj kapcsolatba a blog készítőjével

ArigatoApartman

Ismerd meg a japán stílusú apartmant Balatonakarattyán