004369911060985

Hōnen (eredeti nevén Seishimaru) 1133-ban született Inaokában Uruma Tokikuni regionális katonai vezető fiaként. Apja utasítására lépett a papi pályára. 15 éves korában a Hiei-hegyre küldték a Tendai buddhizmus központjába tanulni.

A tiszta föld doktrína hatott rá leginkább, mely azt tanítja, hogy a megváltást Amidha Buddha kegyelméből érheti el az ember. 43 éves korában ki is nyilatkoztatta, hogy Nenbutsu (Amidha Buddha) az egyetlen, aki megválthatja az embert.
Fő műve a Senchaku hongan nenbutsu-shu, amely lefordítva annyit jelent: Nenbutsu választásainak gyűjteménye. 

Hōnen hite szerint Buddha mutatja a szent utat a megvilágosodás felé előírásokkal, meditációval, tudással, hogy megszabaduljanak a világi szenvedélyektől, és eljussanak a békés másik világba. Bár önmagát túlzottan bűnösnek tartotta, így elméletben elérhette volna a megvilágosodást, azonban a gyakorlatban nem. A hozzá hasonlóknak csupán egy lehetőségük volt: a teljes belső bizalom Amidha Buddha irányába – ez volt a jōdo. 

Hōnen Kiotóban alapította meg központját. Ő és követői a buddhista történelem legendás korszakolásában hittek, mely szerint az első 1000 év volt a tökéletes törvény (shōbō) időszaka, amelyben az igaz tanítások fellendültek. A második 1000 év volt a másolt törvény (zōbō) időszaka, amikor az áhítat növekedésnek indult, de az igaz tanítások csökkenni kezdtek. A harmadik 1000 év a törvény vége (mappō): ekkor a buddhizmus hanyatlásnak indult, a bűn és viszály vette át a helyét. 

Sokan azonban, akik más buddhista tanokat követtek, nem szerették Hōnent. Történt egyszer, hogy két udvarhölgy átpártolt Hōnen iskolájához, őt pedig a két hölgy elcsábításával vádolták meg. 1207-ben kitiltották Kiotóból a tanaival együtt. Ezután felvette a Fujii Motohiko nevet, és evangelistaként élt tovább. 1211-ig nem is térhetett vissza Kiotóba, akkor viszont nagy örömmel fogadták újra.
Hōnen toleráns volt a többi buddhista tannal szemben, tisztelte, ha valaki másképp gondolkodott. Öröksége, a Jōdo buddhizmus a mai napig nagy befolyással bír Japánban.

Forrás: https://www.britannica.com/biography/Honen
Kiemelt kép: John Thomas – Unsplash