004369911060985

Ezt a szentély komplexumot a legszentebbnek tekintik Japánban, amely 125 sintó szentélyből áll, és két fő részre oszlik: Naiku (belső szentély) és Geku (külső szentély).

ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu

Úgy tartják, hogy Amaterasu- Ōmikami, a napistennő és a sintó vallás legfontosabb istensége a Naikuban, míg Toyouke-no- Ōmikami, a mezőgazdaság és az ipar istennője a Gekuban lakik.

Bár az építészet egyszerű és nem olyan díszes, mint az ország más szentélyei, a japánok között mégis mély tisztelet övezi és egy kötelező látogatási helyszín számukra.

Területe nagyjából akkora, mint Párizs központja.

Évente több mint 1500 rituálét hajtanak végre itt, hogy imádkozzanak a császári család boldogulásáért, a világ békéjéért és a jó termésért.

ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu

Története

Amaterasu- Ōmikamit eredetileg a császári palotában imádták Japán egymást követő császárai.

A 10. Sujin császár uralkodása alatt azonban a Szent Tükör (Amaterasu- Ōmikami szimbóluma) elköltözött a császári palotából.

Aztán a 11. Suinin császár uralkodása alatt a császár megparancsolta hercegnőjének, Yamatohime-no-mikoto-nak, hogy keresse meg a legmegfelelőbb helyet Amaterasu-Ōmikami állandó imádására. A keresés közben a hercegnő végül azt a kinyilatkoztatást kapta, hogy Amaterasu- Ōmikamit Isében őrizzék ezután. Ez körülbelül 2000 évvel ezelőtt.

ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu

A komplexum részei:

Kotaijingu (Naiku- belső szentély) Japán legtiszteletreméltóbb szentélye. Itt van egy jinja (dzsindzsa) azaz sinto szentély, amelyet Amaterasu- Ōmikaminak, a császári család ősi kamijának szenteltek.

Ez Amaterasu- Ōmikami isteni palotája. A Szent Tükör a fő szent palota belsejében, a főszentély legbelső udvarán található, a fő palotát pedig négy sor fakerítés veszi körül. A zarándokok általában a kerítés harmadik sorának kapuja előtt imádják a kamit.

A látogatók nem léphetnek be a Shogu (fő palota) udvarába, ezért ne legyenek nagy illúzióink, ha ide látogatunk, a belső részekből nem sokat látunk.

ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu

Toyoukedaijingu (Geku)

A Toyoukedaijingu (Geku- külső szentély) Toyouke-no-Omikami-nak szentelték. Körülbelül 1500 évvel ezelőtt ezt a kamit, az Amaterasu-Ōmikami kinyilatkoztatásának megfelelően, megidézték és itt rögzítették „otthonát”.

Toyouke-no-Ōmikami csatlakozik Amaterasu-Ōmikamihoz a jinguban és társaságot és szent ételeket biztosít számára. Bőséges terméssel áldja meg Japánt, Ő a jólét őre, aki az emberi élet három alapvető elemét biztosítja: ruhát, élelmet és menedéket.

Geku isteni palotájának építészeti stílusa szinte megegyezik a Naikuéval, de van egy Mikeden nevű terem, amely kizárólag a Gekura jellemző.

ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu

Kaguraden

A Kaguraden egy terem, amely imára és  kagura előadásra szoktak használni.

Itt a szentély amulettjei is megvehetők.

Kodenchi

Húszévente egy új isteni palotát építenek, amelynek méretei megegyeznek a jelenlegivel, egy másik helyen, amely a fő szentéllyel szomszédos. A Kodemachi az előzp isteni palota helyét jelöli. Körülbelül 30 szertartást foglal magában ez a művelet, kezdve az új isteni palota első fáinak rituális kivágásával. A szent ruházatot, berendezési tárgyakat és a szent palotában elhelyezendő isteni kincseket is újrakészítik. Miután elkészültek, a Szent Tükört (Amaterasu-Omikami jelképe) a Jingu papok áthelyezik az új szentélybe. Ezt a rituálét Shikinen Sengu-nak hívják. Körülbelül nyolc évbe telik a Shikinen Sengu összes rituáléjának és eseményének lebonyolítása. Ezt Gekunál és a Jingu többi jinjájánál is végrehajtják. Legutoljára erre 2013-ban került sor.

Ujibashi híd

Ez a híd az Isuzugawa folyón ível át Naiku bejáratánál, és állítólag elválaszt egy szent birodalmat a mindennapi világtól. Nem meglepő, hogy egy kapun haladunk át előszőr, majd a hídon. Az Ujibashi híd építészeti stílusa hagyományosan japán, hossza meghaladja a 100 métert.

Ezt a hidat húszévente újjáépítik a Shikinen Sengu részeként.

Ha szeretnéd a rituálékat megtekinteni, a források első linkjében található az Ise Jingu hivatalos oldala, itt fenn vannak videók a rituálékról.

ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu
ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu
ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu
ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu
ise japán szent hely mie prefektúra amateraszu

Kertész Alexandra

Képek és források:

https://www.isejingu.or.jp/en/

https://www.isejingu.or.jp/en/about/pdf/pamphlet_en.pdf

Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=215792

Saját képek